Friday, August 27, 2010

Pembangunan Suburbanization di Malaysia

Rebakan bandar secara tidak terkawal dalam konteks Malaysia pada hari ini merupakan sesuatu masalah yang serius dan menjular dalam pembandaran negara. Isu ini telah menyebabkan kawasan-kawasan sekitarnya seperti kawasan pinggir bandar yang berhampiran telah turut sama hilang identitinya. Sebagai contoh yang jelas ialah kawasan pinggir bandar yang mana telah menerima impaknya dari aspek fizikal, sosioekonomi dan budaya setempat masyarakat tersebut.Tidak dinafikan isu ini masih memberi kesan yang positif kepada masyarakat setempat namun yang dapat diteliti bahawa lebih banyak kesan negatif dan yang paling membimbangkan sehingga menengelamkan kawasan kampung-kampung pinggir bandar tersebut. 
Oleh itu kemanakan arah tuju pembangunan pinggir bandar di negara ini dan sejauhmanakah masalah dan isu ini dapat diselesaikan? Adakah nasib penduduk setempat terbela? Apakah langkah dan pihak manakah yang perlu mengambil tindakan dan meneruskan legasi untuk mempertahankan identiti atau imej masyarakat melalui cara hidup dan budaya masyarakat setempat serta memperjuangkan nasib mereke daripada diperjudikan oleh sesetengah pihak yang berkepentingan sahaja?


  Keadaan semasa kampung pinggir bandar di negara ini yang kelihatan daif.

No comments:

Post a Comment