Monday, September 27, 2010

Soalan survey...komen anda dperlukan


Soalan
Penilaian
Sangat bersetuju
5
Setuju

4
Memuaskan

3
Tidak setuju
     2
Sangat tidak setuju
1
Perancangan pembangunan mengambilkira pertimbangan daripada masyarakat setempat untuk pembangunan semasa?

Penyedian kawasan perumahan yang pelbagai jenis mengikut kesesuaian mampu milik bagi masyarakat setempat?

Kawasan perancangan pembangunan yang lengkap bagi penyediaan  kawasan tempat tinggal, bekerja dan kawasan bandar yang hidup atau tidak mati?

Perhubungan pengangkutan awam yang menyeluruh serta berterusan dan mudah mendapatkan perkhidmatannya?

Memerlukan laluan pejalan kaki yang baik dari aspek keselamatan dan keselesaan?

Pada masa kini perancangan pembangunan mengambilkira faktor alam sekitar?

Pembangunan semasa mengambilkira budaya dan masyarakat setempat atau tidak dari aspek kemahuan pembangunan yang mereka inginkan?


Cacatan
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________